Calames

MMSH-PH-4813 Christos Tsaousoglou, membre de l’association des réfugiés de Syros, issu d’une famille de commerçants fait le récit des souvenirs de ses parents originaires d’Asie-Mineure
Χρήστος Τσαούσογλου μέλος του Συλλογου μικρασιατών Σύρου προέρχεται από μια προσφυγική οικογένεια εμπόρων και μας αφηγήται την ζωή τους και τις αναμνήσεις τους από την Μικρά Ασία

Date : 2015-06-21
Description physique : 1 fichier numérique (wave, 44.1khz/16bits). 14min.
Description : Christos Tsaousoglou est enregistré par Helène Loukou. Il est membre de l’association des réfugiés de Syros qui a été fondée en 2010 et compte aujourd’hui 180 membres originaires d’Asie-Mineure. L’objectif de cette association est de mettre en avant l’héritage culturel d’Asie-Mineure et de transmettre aux nouvelles générations leurs traditions et leur histoire. Christos Tsaousoglou est le frère d’Evangelia Tsaousoglou (Cf. entretien MMSH-PH-4814) et fils de Vassilia Tsaousoglou (Cf. entretien MMSH-PH-4445). Le père de Christos, Euripide Tsaousoglou est né en 1901 à Smyrne près d’Agia-Fotini. Les parents d’Euripide s’appelaient Eustratios et Margarita et il avait cinq frères et soeurs : Michalis, Zissis, Euripide, Anastassia et Smaro. La famille tirait ses revenus du commerce et vivait en harmonie avec les Turcs. Un de frères d’Euripide (Christos ne précise pas lequel) travaillait à l’ambassade française de Smyrne, c’est pourquoi en 1922, la famille a fui à bord d’un navire français, en direction de Bizerte, en Tunisie, sous le protectorat français. Ils sont ensuite partis vers Syros sans que Christos ne connaisse les raisons de ce choix. Lorsqu’ils sont arrivés à Syros, ils ont repris leurs activités, et ont ouvert une épicerie au centre d’Ermoupoli. Malgré ce commerce, les frères et sœurs se sont dispersés en Grèce, certains à Thessalonique et d’autres à Athènes. La mère de Christos - qui s’appelait Vassilia - est née en 1914 à Demissi en Asie-Mineure. Les parents de Vassilia s’appelaient Nikolaos et Coralia et elle avait deux frères : Pavlos et Dimitris. Elle était aussi issue d’une famille de commerçants, qui faisait le commerce du tabac en Asie-Mineure. Vassilia ne racontait pas beaucoup d’histoires sur sa vie avant la catastrophe car elle était trop jeune lorsqu’elle est partie et elle se souvient seulement de la violence des événements de 1922. Elle a toujours évité les discussions sur cette période, car cela la rendait très triste. Lorsqu’ils sont arrivés à Syros, sa mère faisait des ménages chez des particuliers et Vassilia travaillait dans une usine. Tous les enfants essayaient d’apprendre un métier plutôt que de faire des études, afin de pouvoir survivre. C’est pourquoi plus tard, Vassilia a tenu à ce que ses enfants reçoivent une éducation supérieure. Elle a eu six enfants : cinq garçons et une fille, Evangelia (Cf. entretien MMSH-PH-4814). Ils sont tous allés à l’université et sonτ devenus ingénieurs, juges, docteurs… La plus grande joie de Vassilia est de cuisiner et d’inviter ses enfants et ses amis.
Description : O Χρήστος Τσαούσογλου είναι μέλος του Συλλόγου Μικρασιατών Σύρου που ιδρύθηκε το 2010 και αριθμεί έως σήμερα τα 180 μέλη με καταγωγή από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη. Σκοπός του συλλόγου είναι να αναδείξει την μικρασιάτικη πολιτιστική κληρονομιά και να μεταφέρει στις νέες γενιές τη παράδοση και ιστορία τους. Ο Χρήστος είναι αδελφός της Ευαγγελίας Τσαούσογλου (4814) και γιος της Βασιλείας (4445). Ο πατέρας του Χρήστου, Ευριπίδης Τσαούσογλου γεννήθηκε το 1901 στην Σμύρνη κοντά στην Αγία Φωτεινή. Ο πατέρας του λεγόταν Ευστράτειος και η μητέρα Μαργαρίτα. Είχε πέντε αδέλφια, τον Μιχάλη, τον Ζήση, τον Ευρυπίδη, την Αναστασία και την Σμάρω. Η οικογένεια ασχολούναν με το εμπόριο και ζούσαν καλά και αρμονικά με τους τουρκους. Ο ένας αδελφός (δεν γνωρίζουμε ποιος) δούλευε στην γαλλική πρεσβεία στην Σμύρνη και όταν έγινε η μεγάλη καταστροφή, έφυγαν με ένα γαλλικό πλοίο και πήγαν σε μία γαλλική αποικία στην Τυνησία την Μπιζέρτα/Βizerte. Όταν ήρθαν στη Σύρο ασχοληθήκαν πάλι με το εμπόριο και ανοίξαν ένα παντοπολείο στο κέντρο της Ερμούπολης Παρόλαυτα τα υπόλοιπα αδέλφια διασκορπίστικαν στη Ελλάδα και άλλοι/άλλες φτιάξαν την ζωή τους στη Θεσσαλονίκη ενώ άλλοι στην Αθήνα. Η μητέρα του Χρήστου λέγονταν Βασιλεία και γεννήθηκε το 1914 στο Ντεμίσι της Μικράς Ασίας, τον πατέρα της τον λέγαν Νικόλαο και την μητέρα της Κοραλία. Η Βασιλεία είχε δύο αδέλφια τον Παύλο και τον Δημήτρη. Ήταν επίσης οικογένεια εμπόρων και εμπορευόντουσαν καπνά στην Μικρά Ασία. Η Βασιλεία δεν αφηγούταν πολλες ιστορίες για την ζωή της πριν από την καταστροφή αφού έφυγε μικρή και θυμάται μόνο την αγριότητα των γεγονότων του 1922. Απεφευγε πάντα την συζήτηση σε σχέση με την φυγή ακόμα και μετά κατα την εγκατάσταση στη Σύρο, γιατί της έφερνε μεγάλη στεναχώρια. Όταν έφτασαν στο νησί, η μητέρα της έκανε οικιακές δουλειές σε σπίτια και η ίδια εργαζόταν σε ένα εργοστάσιο. Όλη η οικογένεια προσπαθούσε να μάθει μία τέχνη και όχι γράμματα ώστε να επιβιώσουν. Γιαυτό αργότερα η Βασιλεία είχε μεγάλο απωθημένο τα παιδιά της να λάβουν ανώτερη εκπαίδευση. Έκανε 6 παιδια, 5 αγόρια και ένα κορίτσι (την Ευαγγελία 4814). Όλοι σπουδάσαν στο πανεπιστήμιο και γίναν μηχανικοι, δικηγόροι, γιατροι. Η μεγαλύτερη ευχαριστηση της Βασιλείας ήταν να μαγειρέυει και να κάνει τραπέζια για τα παιδιά της και τους φίλους της.
Documents en relation : Le témoin, réfugié de la deuxième génération, Christos Tsaousoglou est le frère d'Evangelia Tsaousoglou (Cote MMSH-PH-4814), enregistée en 2015 par Eleni Loukou, et le fils de Vassilia Tsaousoglou (Cote MMSH-PH-4445), enregistrée en 2001 par Katilena Stathatou.
Information sur le traitement : La notice était indexée sur la base Ganoub avec des termes du thesaurus de la Phonothèque dont certains n'ont pas été retrouvés dans le référentiel IdRef : abandon de terre, communauté grecque, identité culturelle, relation familiale, rapport de genre, identité culturelle - identité historique, commensalité, personnel de service, éducation des enfants, expatriation, maison familiale, souvenir d'enfance,association des réfugiés de Syros, incendie de la ville de Smyrne (1922).
Version(s) numérique(s) : Ecoute du document sonore (sans téléchargement)
Producteur du fonds ou collectionneur : Loukou, Hélène Giorgiana (1984-....)
Sujet : Association des réfugiés de Syros (association des grecs d'Asie Mineure sur l'île de Syros)
Tsaousoglou, Vassilia (1909-....)
Izmir (Turquie)
Commerçants grecs
Bizerte (Tunisie)
Thessalonique (Grèce)
Athènes (Grèce)
Tristesse

Rappels sur les conditions d'accès et d'utilisation des documents : Le fonds a été placé sous licence Creative Commons CC-BY par les archives historiques des Cyclades. En 2021, Hélène Loukou a fait signer à l'ensemble des témoins ou aux ayants droit les autorisations de diffusion pour les deux périodes d'enregistrement. La presque totalité des témoins et des ayants droit ont ainsi signé un contrat d'utilisation. Lorsque les témoins ou les ayants droit n'ont pas été retrouvés, nous remercions toute personne susceptible de nous informer de nous aider à les retrouver pour documenter de la diffusion en ligne.
D’une façon générale, les métadonnées décrivant les fonds peuvent être librement ré-utilisées sous la licence CC-0. La photocopie des documents d’archives n'est pas autorisée et la photographie sans flash l’est en principe, sauf conditions particulières. Lorsque la copie des fichiers numériques est possible, un contrat d’utilisation doit être signé spécifiant les modalités d’usage. Enfin, toute publication ou reproduction est soumise à autorisation et la citation de l’origine du fonds doit être précisée avec l’URL de la notice dans le catalogue Calames.

Si vous voyez cette page, c'est probablement que vous utilisez un navigateur Web (ou une version) qui ne supporte par certaines normes Web.
Nous vous conseillons de mettre à jour votre navigateur ou de choisir un navigateur comme Firefox.
Si le problème persiste, merci de nous informer en indiquant le nom et la version de votre navigateur à : https://stp.abes.fr/node/3?origine=calames/